Oratape MT95 Application Tape

Plastová prenoska so strednou lepivosťou

3M IAT Aplication Tape

Papierová prenoska so strednou lepivosťou

Igepa MasterTape Prenosky

IGEPA papierové a plastové prenosky

3M SCPS101 Application Tape

Plastová prenoska so strednou lepivosťou

Oratape LT95 Application Tape

Plastová prenoska so slabou lepivosťou

Oratape HT95 Application Tape

Plastová prenoska so silnou lepivosťou

Oratape MT80P Application Tape

Plastová prenoska s linerom a strednou lepivosťou

Oratape LT52 Application Tape

Papierová prenoska so slabou lepivosťou