Hanita 4 mil Clear

Bezpečnostná fólia 101µm
ECO SOL LATEX UV

Hanita 7 mil Clear

Bezpečnostná fólia 177µm
ECO SOL LATEX UV

Hanita 8 mil Clear

Bezpečnostná fólia 200µm
ECO SOL LATEX UV

Hanita 12 mil Clear

Bezpečnostná fólia 300µm
ECO SOL LATEX UV

3M Safety S70 Interior

Bezpečnostná fólia 177µm
ECO SOL LATEX UV

3M Safety S140

Štandardná bezpečnostná fólia 350 µm / 1 vrstva
ECO SOL LATEX UV

3M Ultra S800

Ultra silná bezpečnostná fólia 200 µm / 56 vrstiev
ECO SOL LATEX UV