Hanita 4 mil Clear

Bezpečnostná fólia 101µm
ECO SOL LATEX UV

Hanita 7 mil Clear

Bezpečnostná fólia 177µm
ECO SOL LATEX UV

Hanita 8 mil Clear

Bezpečnostná fólia 203µm
ECO SOL LATEX UV

Hanita 12 mil Clear

Bezpečnostná fólia 304µm
ECO SOL LATEX UV

3M Safety S70 Interior

Bezpečnostná fólia 177µm
ECO SOL LATEX UV

3M Safety S140

Štandardná bezpečnostná fólia 350 µm / 1 vrstva
ECO SOL LATEX UV

3M Ultra S400

Ultra silná bezpečnostná fólia 100 µm
ECO SOL LATEX UV

3M Ultra S600

Ultra silná bezpečnostná fólia 150 µm / 42 vrstiev
ECO SOL LATEX UV

3M Ultra S800

Ultra silná bezpečnostná fólia 200 µm / 56 vrstiev
ECO SOL LATEX UV

3M BP700 IPP Black - 30,5m

Ochranný profil zvyšujúci účinnosť bezpečnostných fólií 3M
ECO SOL LATEX UV