Orajet 3640

Ekonomická tenšia tlačová fólia na krátkodobé použitie používaná aj ako laminácia

IGEPA MasterGuard Basic

Monomerická laminácia