3M Spray

3M Scotch-Weld - sprejové lepidlá s jednoduchým nanášaním bez potreby doplnkového náradia
ECO SOL LATEX UV