3M Spray

3M™ Scotch-Weld™ - sprejové lepidlá s jednoduchým nanášaním bez potreby doplnkového náradia
ECO SOL LATEX UV