Kontakty a údaje

ideo s.r.o., Vajnorská 127, 831 04  Bratislava

IČO: 35884860  DIČ: 2021819041  SK DPH: SK2021819041 
spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, vložka č. 31622/B


Pondelok - piatok: 08:00 - 16:30

Tel.: +421 2 2074 1576

E-mail: objednavky@ideo.sk


Slovenská sporiteľňa

IBAN EUR: SK07 0900 0000 0051 7232 2826
BIC/SWIFT: GIBASKBX
 

Československá obchodná banka

IBAN EUR: SK82 7500 0000 0040 2437 9869 
BIC/SWIFT: CEKOSKBX