Stadur PowerFix - konštrukčné lepidlo

Neutrálne, trvalo pružné lepidlo pre konštrukčné spoje s dynamickou záťažou
ECO SOL LATEX UV

3M Sigel 20g

Kyanoakrylátové sekundové lepidlo vo forme gélu.
ECO SOL LATEX UV