Archív

Faktúry na webe

VAŠE FAKTÚRY NA NAŠOM WEBE

Vaše faktúry za dodaný tovar už viac nemusíte hľadať, nájdete ich na našom webe.
Stačí sa prihlásiť svojim menom a heslom a v sekcii Vášho účtu,
ktorá sa nachádza v pravom hornom rohu stránky pod prihlasovacím emailom.
Nájdete tu novú záložku "Moje faktúry".
Nachádzajú sa v nej Vaše faktúry za posledných 12 mesiacov.


Uhradené, neuhradené alebo
čiastočne uhradené?


Vo Vašom zozname faktúr nájdete okrem všetkých potrebných údajov a možnosti ich stiahnutia
v PDF aj aktuálnu informáciu o ich úhradách. Faktúry sú prehľadne rozdelené na uhradené,
neuhradené a čiastočne uhradené s informáciou o zostatku k úhrade.
Podľa týchto príznakov je možné ich aj filtrovať.
Informácie sú aktualizované zvyčajne do 24 hodín od Vašej úhrady s výnimkou dní pracovného pokoja.